WOZ waarde Eindhoven zal weer stijgen

De WOZ waarde Eindhoven is vorig jaar gemiddeld met 8,3% gestegen. Ook dit jaar wordt weer een stijging van de WOZ waarde verwacht. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ waarde bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen die je moet betalen zoals:

·         Onroerendezaakbelasting

·         Waterschapslasten

·         Inkomstenbelasting

Hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) je betaalt, hangt dus af van de waarde van jouw woning. De gemeente Eindhoven bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden. De WOZ-waarde wordt onder andere bepaald door:

·         De (verwachte) verkoopwaarde van jouw huis of pand op 1 januari van vorig jaar. Dit is de waardepeildatum.

·         Wijzigingen of verbouwingen aan je huis of pand in het afgelopen jaar.

·         De gebruiksoppervlakte van jouw huis.

Controleer altijd de WOZ waarde Eindhoven

Eind februari ontvang je de WOZ-beschikking met de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). Je kunt vanaf dat moment ook (online) het WOZ-taxatieverslag van je woning bij de gemeente Eindhoven opvragen. In het taxatieverslag staat hoe de waarde van je woning is bepaald. Je vindt hier ook de gegevens van de twee woningen waarmee jouw woning is vergeleken. Deze gegevens moet je goed vergelijken. Vind jij dat voor jouw woning de WOZ waarde Eindhoven niet juist is bepaald dan kun je bezwaar (laten) aantekenen. Is de WOZ waarde inderdaad niet juist en verlaagt de gemeente naar aanleiding van het bezwaar de WOZ-waarde dan wordt de OZB ook verlaagd. Vanaf 2022 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht alle WOZ-taxaties van woningen te baseren op de gebruiksoppervlakte in plaats van op de inhoud. Hierdoor kan het zijn dat de WOZ waarde anders is als voorgaande jaren.

Wat zijn bezwaarpunten

Als je denkt dat de WOZ waarde Eindhoven niet juist is dan heb je 6 weken de tijd om bezwaar aan te (laten) tekenen. Jouw woning wordt vergeleken met twee vergelijkbare woningen. Kijk of dit een beetje klopt. Het kan zijn dat die woningen bijvoorbeeld een garage of dakkapel hebben terwijl dat bij jou niet het geval is. Andere bezwaarpunten zijn bijvoorbeeld:

·         Asbest aanwezig in je woning

·         Oude cv-ketel

·         Stankoverlast

·         Achterstallig onderhoud aan je woning (rotte kozijnen)

·         Geen isolatie aanwezig in je woning

·         Ligging langs drukke (snelweg

·         In de buurt van industrie (lawaai, stank)

·         De buurt (geen of weinig groen, geen scholen of winkels)

·         Windmolen in de buurt

·         Telefoonmast in de buurt

·         Bodemvervuiling

·         Last van daklozenopvang

·         Hangjongeren

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte (het aantal vierkante meters) in je woning dat gebruikt kan worden om te wonen. De stahoogte moet hierbij minimaal 1,5 meter zijn.

Waarom een bezwaarmakers bureau inschakelen loont

Om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ waarde Eindhoven kun je gratis gebruik maken van de expertise van een bezwaarmakers bureau. Je hoeft hiervoor alleen je gegevens achter te laten op hun website. Voor ze bezwaar gaan indienen willen ze eerst weten wat jouw bezwaarpunten zijn en vragen ze om de WOZ beschikking. Wanneer ze ook vinden dat de taxatie van de gemeente niet juist is vragen ze je om een machtiging en een overeenkomst te tekenen. Zo mogen ze bezwaar voor jou aanteken. Het eerste dat ze doen is een pro forma bezwaar indienen zodat er meer tijd is om het uiteindelijke bezwaar goed te onderbouwen. Het bureau kan dit gratis voor je regelen omdat bij gegrond verklaard bezwaar de gemeente de kosten aan het bureau moet betalen. Wordt het bezwaar niet gegrond verklaard dan neemt het bureau Bezwaarmaker.nl de kosten voor eigen rekening.